Informatiebeveiliging

MailCamp B.V. is ISO27001 gecertificeerd omdat wij het belangrijk vinden dat er veilig, zorgvuldig en betrouwbaar met de data van de klant en onze eigen data wordt omgegaan. Deze norm beschrijft hoe je als organisatie je processen kunt inrichten om bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen en wordt elk jaar opnieuw geaudit. Ons informatiebeveiligingsbeleid is vastgelegd in verschillende beleidsdocumenten. Onze werkwijze laat onder andere zien dat:

 • Informatiebeveiliging voor jou en ons van groot belang is;
 • Wij hebben nagedacht over thuiswerken, het gebruik van apparatuur en de manier waarop hiermee wordt omgegaan;
 • Waar mogelijk onze systemen zijn voorzien van Multi Factor Authenticatie en unieke wachtwoorden;
 • Onze verrichtingen worden vastgelegd in logboeken zodat er kan worden nagegaan wie wat heeft gedaan;
 • Onze medewerkers alleen toegang hebben tot systemen en data die voor hun werk relevant is;
 • Medewerkers voordat zij in dienst komen worden gescreend;
 • Data waar mogelijk versleuteld en veilig wordt opgeslagen;
 • We regelmatig interne awareness sessies organiseren en security is bij ons het gesprek van de dag;
 • We gestructureerd en volgens plan werken;
 • We onze leveranciers beoordelen op hoe ze met uw en onze data en omgaan;
 • We onze systemen regelmatig op kwetsbaarheden controleren.

Download hier het ISO27001 certificaat van MailCamp.

Download hier het ISO27001 certificaat van onze hostingpartner Duocast

Wil je inzage in ons beleid? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Scroll naar boven